بایگانی برچسب: NFT

کنایه به ماهیت توکن‌های غیرمثلی

The NFT Bay

پلتفرمی که می‌توان با آن NFTهای گران‌قیمت را رایگان دانلود کرد! یک برنامه‌نویس استرالیایی پلتفرمی را طراحی کرده و بسیاری از توکن‌های غیرمثلی (NFT) مشهور و گران‌قیمت بازار را در آن به‌طور رایگان برای دانلود قرار داده است. این حرکت کنایه‌ای به شیوه خریدو‌فروش و ماهیت توکن‌های غیرمثلی است.