بانک مرکزی روسیه

بانک مرکزی روسیه از قانونگذاران این دولت درخواست کرده تا تمام فعالیت های مربوط به استخراج و مانینگ ارزهای دیجیتال را در این کشور متوقف کند و برای آن مجازات تعیین کند.

با این وجود بانک روسیه پیشنهاد جلوگیری از انجام هرگونه عملیات با ارزهای دیجیتال توسط مؤسسات مالی را ارائه کرد

و همچنین توضیح داد که برای مسدود کردن تراکنش‌هایی که با هدف خرید یا فروش آن‌ها انجام می‌شود نیز باید مکانیسم‌هایی ایجاد شود.

 

علاوه بر این، لایحه پیشنهادی این بانک همچنین شامل ممنوعیت صرافی‌ها نیز می‌شود.

بانک مرکزی روسیه در گزارش جدید ارزهای دیجیتال را با طرح‌های پانزی مقایسه کرده

و خواستار ممنوعیت کامل استفاده از آنها در سراسر روسیه شده است.

 

نویسندگان این گزارش بانک مرکزی ادعا می‌کنند که ارزهای دیجیتال ماهیت بسیار بی‌ثباتی دارند و به‌عنوان ابزاری برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شوند.

 

این گزارش همچنین هشدار داد که ارزهای دیجیتال می‌توانند برای حاکمیت مالی خطراتی بیافرینند

و خارج شدن پول از اقتصاد ملی کمک کنند.

 

بانک مرکزی معتقد است که خطرات بالقوه مربوط به ثبات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال

برای بازارهای نوظهوری مانند روسیه بسیار بیشتر است.

 

در این گزارش همچنین بانک مرکزی خواهان ممنوعیت کامل تمام صرافی‌ها و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف ارزهای دیجیتال شد و درخواست کرد

که ممنوعیت پرداخت ارزهای دیجیتال اعمال‌شده و مجازات سختی برای تخطی از آن در نظر گرفته شود.

این نهاد در بخش دیگری از گزارش خود پیشنهاد کرده که ممنوعیت کامل استخراج ارزهای دیجیتال در کشور اعمال شود.

 

دیگر مطالب سیلک تک

 

دیگر مطالب ایرانی توانمند

دیدگاهتان را بنویسید