7 %
قیمت اصلی ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان است.
10 %
قیمت اصلی ۴,۳۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.